Водоем. Реконструкция старого водоема. 

 dekorativny_vodoyom_almaty

 

sozdanie_dekoratyvnyh_prudov_vodoymov_ruchyov_vodopadov_v_almaty

vodoyom_v_almaty

 

dekoratyvnyh_vodoymov_ruchyov_vodopadov_v_almaty

sozdanie_dekoratyvnyh_vodoymov_ruchyov_vodopadov_v_almaty